MALDA Ir Meldimasis... - D.U.K. (2021-02-14)

KLAUSIMAS.
     Malda Ir Meldimasis... Ar Ir Kuo Skiriasi Šie Dalykai... ?

ATSAKYMAS.
     Malda - Tai Tam Tikra Nuoširdumo ir Tikrumo Būsena. Pradžioje, Praktikuojant Ją Tik Žodžiais Ir Jausmais, Dažniausiai Ji Būna Labai Trumpa... Tačiau..., Palaipsniui Praktikuojant Ir Renkantis JAME Pasirinkimais, Gyvenimu, Nuostatomis - Ji Tampa Ilga (Nuolatine Būsena). Būsenos Ir Būvio Pasikeitimas Įvyksta, Nuolatos Praktikuojant ir Beatodairiai Dirbant Su Savimi: Tikslinant, Taurinant, Įsivardinant, Atskleidžiant, Atleidžiant, Paleidžiant ir t.t. ...  Laike Tampusi Nuolatine Tikrumo Mumyse Ir JAME Dedamąja, Ji Suteikia Visiems Mums Naują Pradžią: Naują Pažinimą, Suvokimą Ir Net Naujas Ir/Ar Iki Šiolei Jau Užmirštas Būsenas Visame Kame JAME... Joje Pasiekiamas Vienis, Susitaikymas, Susiklausymas bei Bendrystė Per J.I.S. Tik JAME.
     Meldimasis dažnu atveju yra Mūsų noras aplenkti Ar/Ir Ignoruoti Laiką/Įvykių Sekas... Tai Savotiškas Akibrokštas, Atsainumas, Konfliktas... Norėdami Nieko Nekeisti Mes Pradedame Kovą Su Savimi JAME... Savo Negalėjimu Ir/Ar Nekantrumu, Dažnu Atveju Tinginyste Ir Nenorėjimu Keisti, Keistis, Judėti JAME... Tuomet tai virsta transinės, psichologinės, išsižadėjimo, veidmainiavimo būsenos pradžia ir pabaiga: jausmo ir veiksmo ištęsimu, savosios realizacijos sustabdymu ir užlaikymu... Ilgainiui Klaidingai Mus Užvaldžiusi Būsena Vėl ir Vėl Eskaluojama, Kartojant Tampa Kasdieniu, Buitiniu, Nūdienos Pertempimu Ir Net Sakraliųjų Tiesų JAME Jausmine, Suvokimo, Jutimine Kakafonija bei Blokacija Visa Kame Net JAME. Dažnu atveju Mes šią būseną vadiname apmąstymu*, meditacija*, transu*, išnykimu, pasimetimu, lėtapėdiškumu, transcendencija* ar net kontempliavimu*... Bet... Tai, daugeliu atveju Nėra ir negali būti būsena MALDA... :(

     *Svarbiausia Tame - Vienos Krypties Pasirinkimas Visame..., Tik Tuomet Tave Gali Pervesti Į Saugų Ir Besąlyginį Dievo Tėvo Ryšį Visa Kame Per J.I.S. Tik JAME...

     Apibendrinant... Visuomet reikia Prisiminti... Kūnas - Yra Sudėtingas JoJo Organizmas... Tai nėra vien tik kaulai, mėsa, kraujas, skystis ir skūra... Tai JAME - be galo daug skirtingų energijų, formų ir išreikščių, kurios susijungusios ir veikiančios išvien Visa Kame Visame JAME, Sukuria Unikalų Organizmą - Mums Suteiktą Ir JoJo Iškiliai Vadinamą Žmogaus Kūnu... :)

     Sėkmės...

     Patikslinta ir Atnaujinta: 2021-02-14, 14:01

Šios įrašo komentarų rss feed